Vår framgång är tekniken

Genom sammarbeten med innovativa aktörer hjälper vi till att lansera den allra senste tekniken

CompoTech™

CompoTech™ är namnet på en svensk uppfinning, en kemiskt-teknisk plattform som kan användas i olika syften.

50 års forskning

Professor Jan-Erik Otterstedt forskade om kisel, Si02, i 50 år innan han kom fram till den lösning som vi har nytta av idag. 

Compotech™

Framtiden är här!

Vad är CompoTech™?

Kort sagt så handlar det om programmering av atomer för skräddarsydda lösningar.
Uppfinningen som gjorts av svenska professorn Otterstedt handlar om kisel, sand. Hans uppfinningar består i att försätta kislet SiO2, i ett sådant tillstånd att det går att modifiera kiselsyra-atomen och på så sätt göra det möjligt att koppla på en aktiv ingrediens. Val av aktiv ingrediens bestäms av användningsområdet.

Vad innehåller CompTech™?

CompoTech™ innerhåller helt naturliga indegrienser:
-Sand (amorf) SiO2
-Kopplingsagent
-Aktiv ingrediens
-Joniserat vatten

Hur fungerar CompTech™?

Kiseldioxidpartiklar av väl definierad storlek fördelas i joniserat vatten. Ytan på kiseldioxidpartiklarna modiferas med ett kopplingsmedel så att en aktiv ingrediens kan fästa och ge formuleringen specifika egenskaper, till exempel antimikrobiella för hud eller ytor eller luktreducerande för textil.

CompoTech gör bra produkter bättre genom att använda aktiva ingredienser mycket mer effektivt.

Som exempel kan nämnas att i SafeTouch behövs till exempel  endast 0,016% silvernitrat för att uppnå långvarigt skydd mot virus, svamp och bakterier på huden. 

Silvrets desinficerande egenskaper har varit känd i tusentals år. Idag arbetar vi med formulan på atomnivå och behöver hundratals gånger mindre  aktiv ingrediens -

1 milligram / liter vatten -

ändå uppnås bättre effekt, dessutom långvarig. 

50 Års forskning

Det här är historien om hur 50 års forskning gett oss ett helt nytt sätt att skydda oss mot kontaktsmitta. Den handlar om kisel.

Berättelsen handlar om professor Dr. Jan-Erik Otterstedt som är uppfinnaren av CompoTech ™ och hans forskning om kiseldioxid täcker flera decennier och kontinenter.

Kisel

Vad är då kisel?  Det är sand och utgör 25% av jordens grundämne, det har funnits sedan människans början. Den kemiska beteckningen är SiO2. Tidigt i människans historia användes bruksföremål av lera för det visade sig vara extremt hållbart mot sol, vind och regn. I Romarriket användes kiseldioxid i form av Pozzolana + kalk (vulkanaska) i byggnadsverk som har hållit i 2000 år. Även glas består av sand. Idag används kisel i solceller, fuktskydd, datorer.  Kisel är ett material som människan använt i 1000-tals år, detta tack vare att det är så formstabilt. Denna fördel har också varit en utmaning, det är svårt att tränga in i kiseldioxidens atomer.

Professor Dr. Jan-Erik Otterstedt

Professor Dr. Jan-Erik Otterstedt
-1975 anställdes Jan-Erik som teknisk chef EKA Nobel / AkzoNobel / Nuyryon
Uppdraget var att ta fram mer miljövänliga produkter inom pappersindustrin, i stället för lut och klor jobbade han med kiseldioxid. Resultatet blev ”Compozil” som patenterades i 20 länder och blev en kommersiell succé.  
-1981 utnämndes Jan-Erik Otterstedt till professor i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han fortsatte sin forskning och det resulterade i 65 vetenskapliga publikationer och hans bok Small Particles Technology (ISBN10 0306459353).

-2009 utvecklar han idén som blir CompoTechTM. Den består av vatten och i vattnet simmar det runt små partiklar av kiselsyra, så kallat vattenglas. Kiselsyran är välkänd men det han utvecklade var att kunna modifiera och ge den unika egenskaper genom att kunna koppla på aktiva ingredienser på atomnivå. Professor Otterstedts uppfinning är patenterad i EU, USA och KINA.

Konsten att göra det svåra enkelt och tillgängligt

2020 startades varumärket CoP+ som lanserar produkter baserade på CompoTech™. Nu kan vi äntligen dra nytta av Professor Otterstedts uppfinning till vardags.

År 100

Traditionell användning av silver för desinfektion t.ex. 10 gram silver till en liter vatten.

År 1980

Nanoteknisk användning av silver för desinfektion t.ex. 10 milligram silver till en liter vatten.

År 2021

CompoTech™ användning av silver för desinfektion t.ex. 1 milligram silver till en liter vatten.